Fundacja Odpowiedzialni Za Marzenia

Fundacja Odpowiedzialni Za Marzenia

 Gdyby żyli nienawiścią, daleko by nie zaszli. Ale oni żyli miłością.

Logo